شرايط ثبت نام:

اعتقاد به اصول دين و انجام واجبات دين ، رعایت شئونات اسلامی

فرد مي بايست از نظر جسمی و روحی سالم باشد

جهت ثبت نام، برادران و خواهران حداقل سن مي بايست 18 سال تمام باشد

نظرات و انتقادات خود را در قسمت *تماس با ما* انتقال دهید.

خادمین گرامی توجه داشته باشند ضرفیت به تعداد نیاز مشخص شده ،اگر روزها ظرفیتشان تکمیل شده باشد،می توانید بصورت 2روز ذخیره را انتخاب کنید و در صورت نیاز،به شما اطلاع داده می شود.

افرادی که 2 روز را انتخاب می کنند به مدت 2 روز ثابت خادم می باشند و تمام هماهنگی ها به آنها اطلاع داده می شود.

 

پس از ثبت نام و تائيد صلاحيت، خدام از تاریخ12/1 تا 12/25 مهلت دارند به همين سايت مراجعه نموده, و زمانبندی را انجام دهد.

افرادی که مایلند بصورت یک روز و ساعتی حضور پیدا کنند، با ثبت نام در سامانه و پس از تائید صلاحیتشان، فرد می بایست به صفحه زمانبندی مراجعه کند و گزینه های مورد نظر خود (یک روز ،ساعتی و تاریخ) را انتخاب نماید ، و در تاریخ های مورد نظر به آستان مقدس امامزاده شهید(ع)مراجعه نمايند.

خادمین گرامی برای اطلاع بیشتر می توانند به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فراشبند مراجعه نمايند یا با شماره همراه مشخص شده تماس بگیرند.
افرادی که ثبت نام و تائید می شوند برای سال های آینده نیاز به* ثبت نام* ندارند فقط پس از تایید صلاحیت، زمانبندی خود را انتخاب کنند.برای اطلاع از تایید صلاحیت ، در قسمت زمانبندی کدملی و سال تولد خود را وارد کرده و در صورت باز شدن صفحه کاربری شما تایید شده اید و می توانید زمانبندی را تعیین کنید.