نسبت شريف امامزاده سيد شجاع الدين حسن مشهور به آقام شهید مدفون در شهرستان فراشبند با دو واسطه به امام موسي کاظم(علیه السلام)منتهي مي شود که از قرار ذيل است:

سيد حسن الصورايي"صوراني" مشهور به شجاع الدين بن حسين الصوراني بن اسحاق الامير بن امام موسي کاظم(علیه السلام) وي سيدي جليل القدر ، عظيم الشأن و بسيار بزرگوار بود . او از شهداي بنام اهل بيت (علیهم السلام) در شيراز است و به زهد و تقوي متصف بوده است . پدر بزرگوارش سيد حسين مشهور به صوراني و ملقب به علاءالدين از جمله همراهان شاه چراغ به شيراز است که به سيدعلاءالدين حسين مشهور و معروف مي باشد برخي با حذف يک واسطه تصور نموده اند که وي سيد حسين بن موسي(علیه السلام) است که ظاهراً اين تصور با حذف يک واسطه صورت گرفته است . سيد علاءالدين حسين ، صاحب دو فرزند به اسامي سيد علي بهاءالدين و سيد شجاع الدين بوده که ظاهراً سيد شجاع الدين پس از تفرق سپاه شاهچراغ به منطقه فراشبند مي گريزد و در آنجا به دست مخالفان به شهادت مي رسد و از اين رو به امامزاده شهيد مشهور مي گردد .